Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Aktuelt:

Aktuelt:

Ny facebookside! Utviklingslaget ønsker å dreie kommunikasjonen over på Facebook. Vi mener at det kan være en bedre arena for innspill både fra bygda og til bygda. Siden finner dere her 

ÅRSMØTET ble avholdt fredag 16. februar klokken 1830 - 1945 på Eidtun. Årsmelding med regnskap og budsjett finner dere her. Protokollen fra årsmøtet finner der her

Bygdeblanding fredag 16. februar klokken 2000 Eidtun. Invitasjon ligger her


Mandag 5. februar klokken 1900, Eidtun. 
Aksjonsgruppe for trygg og sikker skolevei møtes på Eidtun. Eidtun, FaU, idrettslaget, utviklingslaget, og andre gjør felles front for å presse på kommunen. Møtet er åpent for alle! :)

Onsdag 20. September
Folkemøte med ordføreren i sløyeskuret hos Ersfjordbotn brygge. Tidsrom 1800 - 2000. 
Hva ønsker vi for bygda? Hva er bra, hva kan bli bedre? Lokale representanter for den oppvoksende slekt, næringsliv og seniorer vil gi sine innspill som grunnlag for diskusjon. Nærmere informasjon kommer.

Tirsdag 12. September
Folkemøte med Lerøy Aurora klokken 1900 på Eidtun. Se invitasjon her.
Lerøy ønsker å fortelle litt om hvem de er og om driften i vårt nærmiljø. De vil snakke litt om ringvirkninger driften gir. Hvordan de påvirker miljøet der de produserer med tanke på utslipp av næringssalter, miljøundersøkelser, lakselus, rømming, antibiotika, produksjonsresultater, fremtidsplaner, med mer. Møtet er åpent for alle og de vil svare på spørsmål.

1. Juni

Og lurer du ellers på hva som rører seg i bygda kan du sjekke opp Ersfjordbotn - hva skjer, Ersfjordbotn, "Tromsøs Beste Vestkanthavnelaget og idrettslaget

08. Februar
Årsmøtet er fastsatt til torsdag 23. februar klokken 2000 på Eidtun. Innkalling med saksliste og foreløpig årsmelding ligger her: Foreløpig årsmelding

22. Desember
Tusen takk til Lerøy Aurora som sponset bygda og idrettslaget med 7 000,- til hjulsett og el-styring til den nye sporsetteren :) 
Det var en fin julegave!
Lerøy Aurora / Hjulsett / El-styring

25. November
9. Desember klokken 2000 arrangerer utviklingslaget i samarbeid med Eidtun Bygdehusforening en samling og fest for lag, foreninger og næringsliv i Ersfjordbotn. Vi tror dette blir en innholdsrik kveld som viser mangfoldet i bygda vår, en arena for bedre forståelse og samarbeid samt en flott førjulsfest med god mat og drikke i godt selskap. 
Invitasjonen ligger her: Invitasjon til bygdeblanding.pdf

19. November - Hvem skal betale gildetOm bompenger, kollektivtransport, gang- og sykkelvei, med mer. Leserinnlegg i avisa Tromsø og Nordlys. 

14. november: 
Nei til innføring av bompenger i Tromsø før det forefinnes et reellt kollektivt transporttilbud til/fra Tromsøya. 
Utviklingslaget er opptatt av et bedre kollektivtilbud. Her har hovedstyret for alle utviklingslagene forfattet et opprop som stiller en del krav før distriktene kan akseptere en bompengering rundt Tromsøya. Skriv under og del videre. 

8. november 2016: Hurra! Sammen med idrettslaget har vi fått bevilget støtte til ny sporlegger til glede for bygdas befolkning. Vidunderet kan dere se nærmere på her: http://www.snowsystem.no/produkt/sporutsyr/tss-groomer-light-150

17. april 2016: 
Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2030. Vårt høringssvar finner du her.


ÅRSMØTE TORSDAG 18. FEBRUAR SAMMEN MED TROMSØUNDERSØKELSEN.
Sted: Eidtun, klokken 2000. Nystekte vafler og kaffe! :)
Se innkalling og Årsmelding her samt litt mer om Tromsøundersøkelsen her.
Lagt inn 10/2 av THL.


14. januar 2016: Ønsker du å være bøssebærer for kreftforeningen? Årets "krafttak mot kreft" har som tema Flere gode år for de som må leve med kreft og avholdes i uke 9 og 10 med selve bøsseaksjonen torsdag 10 mars. Henvend deg til noen i styret eller send mail til oss hvis du er interessert. Dere kan lese mer her: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/

6. januar 2016: Årsmøtet blir torsdag 18. februar klokken 2000 på Eidtun. Innspill til saker kan sendes på epost eller meldes styreleder. Ønsker du å jobbe til beste for bygda? Vit at vi trenger nye kandidater til styret. Kontakt valgkomiteen ved Odd-Erik Kjelkevik/ Irene Larsen eller utviklingslaget på ersfjordbotn.utviklingslag@gmail.com

3. januar 2016: Statens Vegvesen har bedt om innspill på ny Kvaløyforbindelse. Se vårt innspill her:  

Tromsø Høyre inviterer til folkemøte tirsdag 4. august klokken 2000 på Eidtun.
Se vedlegg her og også link til Høyres program her: på http://tromso.hoyre.no/politikk/politisk-program

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2015-2026 er ute på høring. 
Vil vi ha 1600 nye boliger på Kvaløysletta? Og mest sannsynlig en ny Kvaløyforbindelse fra området Selnes? Se vårt foreløpige innspill her: og kom gjerne med tilbakemelding. 

Lerøy Aurora inviterer til informasjons- og dialogsmøte på Eidtun Bygdehus torsdag 19. mars kl 19.30.
De vil bl.a. snakke om hvilke ringvirkninger deres drift gir for regionen og for vårt lokalsamfunn, hvordan de påvirker miljøet der de produserer herunder utslipp av næringssalter, miljøundersøkelse av lokalitet og fjordsystemet, lakselus, rømming, antibiotika, fremtidsplaner, m.v.
Hele invitasjonen ligger her.
 
Kystplan Tromsøregionen 4. mars 2015: Vår uttalelse finnes her: Ersfjordbotn utviklingslag uttalelse kystplan Tromsøregionen.docx
Se ellers under fanen "viktige saker" og "oppdrett" for blant annet fellesuttalelsen fra Sommarøy/Brensholmen, Kattfjord og feskarlagene.

Årsmøte i utviklingslaget ble avholdt torsdag 12. februar på Eidtun. I alt møtte 10 stemmeberettigede, Frid Fossbakk fra kommunen, 2 stk fra hovedstyret (tidligere arbeidsutvalget) og valgkomiteen. Årsmelding ble gjennomgått og godkjent, arbeidsplan for 2015 godkjent og nytt styre ble valgt. Foreløpig referat ligger her.
Nye styremedlemmer ble Tore Strand, Torbjørn Lorentsen og ungdomsrepresentant Carin W. Barstad. Som vara stiller Laila Gustavsen og Britt Jenssen. Velkommen! [For full oversikt over styret, se under fanen "Ersfjordbotn utviklingslag"]
Og en behørig takk! til de som gikk ut av styret denne gangen: Terje Pleym, Celia Nilsen, Bi Haavind og Frid Mikkola! :)

ÅRSMØTET er fastsatt til fredag 16. februar 1830 - 1945 på Eidtun. (i forkant av bydeblandinga). Årsmelding, regnskap og budsjett finner dere ved å klikke på linken. 

Bygdeblanding fredag 16. februar klokken 2000 Eidtun. Invitasjon ligger her

Mandag 5. februar klokken 1900, Eidtun. 
Aksjonsgruppe for trygg og sikker skolevei møtes på Eidtun. Eidtun, FaU, idrettslaget, utviklingslaget, og andre gjør felles front for å presse på kommunen. Møtet er åpent for alle! :)

Onsdag 20. September
Folkemøte med ordføreren i sløyeskuret hos Ersfjordbotn brygge. Tidsrom 1800 - 2000. 
Hva ønsker vi for bygda? Hva er bra, hva kan bli bedre? Lokale representanter for den oppvoksende slekt, næringsliv og seniorer vil gi sine innspill som grunnlag for diskusjon. Nærmere informasjon kommer.

Tirsdag 12. September
Folkemøte med Lerøy Aurora klokken 1900 på Eidtun. Se invitasjon her.
Lerøy ønsker å fortelle litt om hvem de er og om driften i vårt nærmiljø. De vil snakke litt om ringvirkninger driften gir. Hvordan de påvirker miljøet der de produserer med tanke på utslipp av næringssalter, miljøundersøkelser, lakselus, rømming, antibiotika, produksjonsresultater, fremtidsplaner, med mer. Møtet er åpent for alle og de vil svare på spørsmål.

1. Juni

Og lurer du ellers på hva som rører seg i bygda kan du sjekke opp Ersfjordbotn - hva skjer, Ersfjordbotn, "Tromsøs Beste Vestkant, havnelaget og idrettslaget

08. Februar
Årsmøtet er fastsatt til torsdag 23. februar klokken 2000 på Eidtun. Innkalling med saksliste og foreløpig årsmelding ligger her: Foreløpig årsmelding

22. Desember
Tusen takk til Lerøy Aurora som sponset bygda og idrettslaget med 7 000,- til hjulsett og el-styring til den nye sporsetteren :)
Det var en fin julegave!
Lerøy Aurora / Hjulsett / El-styring

25. November
9. Desember klokken 2000 arrangerer utviklingslaget i samarbeid med Eidtun Bygdehusforening en samling og fest for lag, foreninger og næringsliv i Ersfjordbotn. Vi tror dette blir en innholdsrik kveld som viser mangfoldet i bygda vår, en arena for bedre forståelse og samarbeid samt en flott førjulsfest med god mat og drikke i godt selskap. 
Invitasjonen ligger her: Invitasjon til bygdeblanding.pdf

19. November - Hvem skal betale gildet? Om bompenger, kollektivtransport, gang- og sykkelvei, med mer. Leserinnlegg i avisa Tromsø og Nordlys. 

14. november: 
Nei til innføring av bompenger i Tromsø før det forefinnes et reellt kollektivt transporttilbud til/fra Tromsøya. 
Utviklingslaget er opptatt av et bedre kollektivtilbud. Her har hovedstyret for alle utviklingslagene forfattet et opprop som stiller en del krav før distriktene kan akseptere en bompengering rundt Tromsøya. Skriv under og del videre. 

8. november 2016: Hurra! Sammen med idrettslaget har vi fått bevilget støtte til ny sporlegger til glede for bygdas befolkning. Vidunderet kan dere se nærmere på her: http://www.snowsystem.no/produkt/sporutsyr/tss-groomer-light-150

17. april 2016: 
Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2030. Vårt høringssvar finner du her.


ÅRSMØTE TORSDAG 18. FEBRUAR SAMMEN MED TROMSØUNDERSØKELSEN.
Sted: Eidtun, klokken 2000. Nystekte vafler og kaffe! :)
Se innkalling og Årsmelding her samt litt mer om Tromsøundersøkelsen her.
Lagt inn 10/2 av THL.


14. januar 2016: Ønsker du å være bøssebærer for kreftforeningen? Årets "krafttak mot kreft" har som tema Flere gode år for de som må leve med kreft og avholdes i uke 9 og 10 med selve bøsseaksjonen torsdag 10 mars. Henvend deg til noen i styret eller send mail til oss hvis du er interessert. Dere kan lese mer her: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/

6. januar 2016: Årsmøtet blir torsdag 18. februar klokken 2000 på Eidtun. Innspill til saker kan sendes på epost eller meldes styreleder. Ønsker du å jobbe til beste for bygda? Vit at vi trenger nye kandidater til styret. Kontakt valgkomiteen ved Odd-Erik Kjelkevik/ Irene Larsen eller utviklingslaget på ersfjordbotn.utviklingslag@gmail.com

3. januar 2016: Statens Vegvesen har bedt om innspill på ny Kvaløyforbindelse. Se vårt innspill her:  

Tromsø Høyre inviterer til folkemøte tirsdag 4. august klokken 2000 på Eidtun.
Se vedlegg her og også link til Høyres program her: på http://tromso.hoyre.no/politikk/politisk-program

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2015-2026 er ute på høring. 
Vil vi ha 1600 nye boliger på Kvaløysletta? Og mest sannsynlig en ny Kvaløyforbindelse fra området Selnes? Se vårt foreløpige innspill her: og kom gjerne med tilbakemelding. 

Lerøy Aurora inviterer til informasjons- og dialogsmøte på Eidtun Bygdehus torsdag 19. mars kl 19.30.
De vil bl.a. snakke om hvilke ringvirkninger deres drift gir for regionen og for vårt lokalsamfunn, hvordan de påvirker miljøet der de produserer herunder utslipp av næringssalter, miljøundersøkelse av lokalitet og fjordsystemet, lakselus, rømming, antibiotika, fremtidsplaner, m.v.
Hele invitasjonen ligger her.
 
Kystplan Tromsøregionen 4. mars 2015: Vår uttalelse finnes her: Ersfjordbotn utviklingslag uttalelse kystplan Tromsøregionen.docx
Se ellers under fanen "viktige saker" og "oppdrett" for blant annet fellesuttalelsen fra Sommarøy/Brensholmen, Kattfjord og feskarlagene.

Årsmøte i utviklingslaget ble avholdt torsdag 12. februar på Eidtun. I alt møtte 10 stemmeberettigede, Frid Fossbakk fra kommunen, 2 stk fra hovedstyret (tidligere arbeidsutvalget) og valgkomiteen. Årsmelding ble gjennomgått og godkjent, arbeidsplan for 2015 godkjent og nytt styre ble valgt. Foreløpig referat ligger her.
Nye styremedlemmer ble Tore Strand, Torbjørn Lorentsen og ungdomsrepresentant Carin W. Barstad. Som vara stiller Laila Gustavsen og Britt Jenssen. Velkommen! [For full oversikt over styret, se under fanen "Ersfjordbotn utviklingslag"]
Og en behørig takk! til de som gikk ut av styret denne gangen: Terje Pleym, Celia Nilsen, Bi Haavind og Frid Mikkola! :)


Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn