Ersfjordbotn utviklingslag

Ersfjordbotn ligger ca 20 km fra Tromsø sentrum. Utviklingslagets område inkluderer de samme husstander som skolekretsen, dvs Kræmmarvika, Susannejord, Blåmannsvika og ytre Henrikvika. Det utgjør til sammen over150 husstander og 515 innbyggere (befolkningstall 2010) derav ca. 130 i barnehage- og grunnskolealder. Alle innbyggere er medlem av uytviklingslaget.

Der er 21 utviklingslag i Tromsø kommune. Lagene skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling i bygdene, og være kontaktorgan mellom bygda og kommunens politiske ledelse og med kommuneadministrasjonen. Utviklingslagene skal delta i saksbehandlingen og være høringsinstans i saker av betydning for lokalsamfunnet.Mer informasjom om utviklingslagene i Tromsø kommune finner du på kommunens nettsider.

Har du saker du vil ta opp, kontakt utviklingslaget ved styret eller e-post: ersfjordbotn.utviklingslag@gmail.com


Link til andre utviklingslag: Kattfjord.  Rebbenesøy.  Ringvassøy.
Straumsbukta.  Trondjord-Kvaløyvågen.  RamfjordOldervik.