Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Ersfjorddagen > 2014

2014

Gå også inn på facebooksida Ersfjorddagen Rett Vest og lik sida! 

Her er programmet for Bryggeloftets kulturprogram på Ersfjorddagen 7. juni 2014:
Bryggepass til kulturprogrammet på Bryggeloftet kan forhåndskjøpes hos Bryggejentene
og Dagmaria.

På kvelden: Bryggfest og konsert!  "Vi har dekket på perrongen - Prøysen, jazz og potpuri." Koret Nattmål og Eline Hellerud Åsbakk m/band. Inng. 200 kr.

Ta bussen! Bussring har satt opp egne ruter på Ersfjorddagen:
•H ovedrute: –
Prostneset-Prestvannet-Giæverbukta-Kvaløysletta-Storelva-Eidkjosen-Ersfjordbotn
Avgang – kl. 10:00
Retur – kl. 17.30
Kort rute: - Kvaløysletta-Storelva-Eidkjosen-Ersfjordbotn
Avgang – kl. 12.00 og kl. 14.30 og kl. 16.30
Retur - kl. 13.00 og kl. 15.30
Billettpris: Voksne kr. 50,- Barn kr. 25,- pris er uansett
påstigningssted.

TIL

ÅRSMELDING ERSFJORDBOTN UTVIKLINGSLAG 2013


STYRET


Styret i Ersfjordbotn utviklingslag 2013, valgt årsmøtet 14. februar 2013:

Siw-Merethe Edvardsen, leder

Ørjan Holm, kasserer

Harald Barstad, nettansvarlig

Raymond Larsen 

Terje Pleym 

Maria Tobiassen


Varamedlemmer: 

Frid Mikkola

Ann Peggy Norberg


ARBEIDSPLAN FOR UTVIKLINGSLAGET 2013

Vedtatt på årsmøtet 14. februar:

  • Stoppe planene om skytebane Kattfjordeidet
  • Skole og barnehage
  • Infrastruktur
  • Friluftsliv og idrett
  • Andre saker som angår Ersfjordbotn


STOPPE PLANENE OM SKYTEBANE PÅ KATTFJORDEIDET

Utviklingslaget har fulgt opp tidligere arbeide med å stoppe planene med utbygging av skytebane på Kattfjordeidet/Ersfjorddalen. Det er blitt skrevet brev til kommunestyret/byrådet, samt flere innslag i Nordlys og Tromsø. Høsten 2013 ble Kattfjordeidet og Krabbåsen skrinlagt av kommunestyret, hvor det ble konkludert beste alternativ, Simavika. Dette er ennå ikke vedtatt i kommunestyret, hvor og når, og evnt flere alternativer blir foreslått? 

UTBYGGING AV ERSFJORDBOTN SKOLE OG BARNEHAGE

Utviklingslaget har fulgt opp med et nytt brev til byrådet/kommunestyret, og mottatt flere positive henvendelser fra flere partiledere. Det ble vedtatt i kommunestyremøte høsten 2013, at utbyggingen skal opp i økonomiplanen 2014-2018. 

I Byrådets økonomiplan 2014-18 står det: "Ersfjordbotn skole har behov for tilleggsarealer. I første omgang er det meldt et minimumsbehov for to klasserom for 30 elever med tilleggsarealer som grupperom, garderober og toalett. Det er i tillegg behov for tiltak for å gjøre skolen i bedre funksjonsmessig stand og for en gjennomgang av tekniske anlegg. I og med at tiltaket vil kreve omfattende ombygging av eksisterende arealer, er det vanskelig å anslå kostnadene. Det foreslås lagt inn 3 mill. kroner til utredning og prosjektering. Denne saken må også ses i sammenheng med sak om skolestruktur på Kvaløya."


TRAFIKKSIKKERHET ERSFJORDEIDET

Ersfjordeidet er blitt utfartssted for flere målgrupper, nordlysturister på vinterstid og fjellvandrere på både vinter-/sommerstid. Ikke minst aktivitet på sommerstid rundt fotballbanen ved fotballtrening/kamper. 

Det må arbeids videre med trafikksikreløsninger, som fartsdumper eller lignende. 

Dette vil være en viktig sak å jobbe videre med i 2014, i samarbeid med FAU, IL Blåmann og Eidtun Grendehus. 


ANDRE SAKER

Vedrørende HELE TROMSØ RENT OG PENT - INVITASJON TIL Å SØKE OM STØTTE TIL MILJØDUGNADD, er det blitt sendt søknad om midler til prosjektet «Forskjønningsprosjekter i distriktene». Tromsø kommune har valgt å utsette behandling/utdeling av midler til 2014. Dette må følges opp, midler vi kan bruke til forskjellige prosjekter i bygda. 

Ersfjordbotn er blitt registrert i Brønnøysundregisteret, med et organisasjonsnummer 911973170.

Det nye styret må oppdatere ny styreleder (adresse) og styremedlemmer (Altinn)

Busstilbud, vedrørende ”Regional transportplan for Troms 2014-2023” er det skrevet brev med protester for nedskjæringer som er blitt foretatt og planlegges fremover av Troms Fylkeskommune, i samme brev er det kommet flere forslag til et bedre samkjørt effektivt busstilbud til Ersfjordbotn og omegn, hvor ikke minst busser koordinerer hverandre. 

Utviklingslaget har hatt møter med AU (Arbeidsutvalget Tromsø kommune) hvor det er blitt vedtatt ny tilskuddsordning til utviklingslagene. Det blir nå kun utbetalt pr møte eller hvor høy møteaktivitet lagene har, styremøter (kr. 1.000,- /maks 6 pr år), møte med AU samt møter med andre foreninger/idrettslag/utviklingslag. 

Med at utviklingslaget ikke har mottatt tilskudd fra andre enn foruten «lønnet» for aktiviteten innad styret, fra Tromsø kommune, har vi gitt tilskudd til Eidtun Grendehus kr. 8.000,- og Ersfjorddagen 2014 kr. 10.000,- (utbetales i 2 omganger).

Styret vil med dette takke for seg. Det har vist seg, står man på, viser engasjement, tålmodighet og vilje, så vil det til slutt vise resultater. Det er mye som skjer i bygda vår, både utbyggelse privat og ikke minst ny-etableringer av næringsvirksomhet. Viktig at utviklingslaget viser interesse og støtter opp for gode saker/etableringer.

Vi ønsker det nye styret lykke til!

Ersfjordbotn, 19. februar 2014

Regnskap 2013

InntekterTilskudd fra Tromsø kommune

kr 10 000,00


Renteinntekter

kr 9,00

UtgifterUtgifter drift nettside


kr 613,00

Diverse møteutgifter leder


kr 296,00

Bankgebyrer


kr 6,00


kr 10 009,00

kr 915,00

 Saldo pr. 010113


kr 4 470,51

Saldo pr. 311213


kr 13 564,51
Årsoverskudd


kr 9 094,00Ersfjordbotn 11.02.14 Ørjan HolmKassererOversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn