Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Kultur og idrett > Nattmål > Vedtekter

Vedtekter

Koret Nattmål hadde stiftelsesmøte 9. november 2010, da ble Nattmåls vedtekter vedtatt.

I vedtektene heter det at formålet er ”drive sangkor til glede for de som vil være med, og for andre.” Koret har tilholdssted i Ersfjordbotn og er åpent for alle som ønsker å være medlem. Nedre aldersgrense er 14 år.


Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn