Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Nyhetsarkiv > 2011

2011

Mørketidsspetakkel og adventsro - konsert 11. des. kl. 20
En litt annerledes adventskonsert med Nattmål og musikkgruppa Stup. Dirigent Hanne-Sofie Akselsen. Musikk av Trygve Hoff, Jan Arvid Johansen, Odd Norstoga og Stups egne låter. På skolen. CC 120/80. Servering av gløgg.

                                                                                                              (07.12.11)

Ersfjorddagen RETT VEST 2012: 9. juni! 
Dato
for Ersfjorddagen 2012 er fastsatt til lørdag 9. juni. Det blir (utvidet) program for alle på dagen og konsert og bryggefest på kvelden. Info kommer her etter hvert.
  
                                                                                                           (19.11.11)

Vær med på å lage utviklingsplanen for Ersfjordbotn!
På årsmøtet i utviklingslget ble det vedtatt at det skal lages en utviklingsplan for vårt område. Vi ønsker at flest mulig skal være med på å forme denne planen. Visjonen for arbeidet må være at vi går sammen for å gjøre Ersfjordbotn til det beste stedet å bo, leve og vokse opp – for alle i alle aldre! Styret inviterer nå alle til å være med på å lage planen, og vi starter med tre felt: INFRASTRUKTUR. IDRETT OG FRILUIFTSLIV. SKOLE OG BARNEHAGE. Les mer om hvem, hva og hvordan på sida Utviklingsplanen 2011-12.

                                                                                                              (26.09.11)

300 000 kr fra Lerøy Aurora til Eidtun bygdehus

Lerøy Aurora har bevilget 300.000 til utbygging av Eidtun bygdehus slik at det kan bli et felles aktivitetshus og øvingslokale for flere! Søknaden ble utarbeidet sammen med IL Blåmann, og støttet av utviklingslaget. Mer info om prosjektet kommer. GRATULERER EIDTUN!

                                                                                                              (14.09.11)

Program for RETT VEST - Ersfjorddagen 11. juni:
Et
fullspekket program kl. 11 - 17 med performance og kaillkasting,forfattere og zumba,madrigaler og ølbrygging, konsert, bryggefest og sjømat og mye mer.

Program konsert og bryggefest: ”Sommartonen” - koret Nattmål med Jan Arvid Johansen og musikere. Deretter blir det bryggefest med mat, drikke og bryggedans.  
                                                                                                                (31.05.11) 

Merknad til kommunens arealplan 2011-2022

Styret i utviklingslaget har sendt en merknad til kommunens arealplan for 2011 – 2022. Den omhandler krav til oppdrettsanlegg, lettere behandling av mindre reguleringssaker, bygging i strandsonen samt info om utviklingsplan for Ersfjordbotn Les hele uttalelsen fra utviklingslaget.

                                                                                                                (06.06.11)

Boka "Ersfjordbotn i gamle dager"
Boka om Ersfjordbotn er nå utgitt, og du får kjøpt den på
Bryggejentene og på Eide Handel. Det er Henrik Norrie som har samlet stoff og utgitt boka, og Utviklingslaget har bidratt med støtte. Det er fortellinger fra de første bosetningene og helt fram til våre dager, men det meste handler om tiden 1900-1960.
                                                                                                                (18.05.11)

Ersfjorddagen  11. juni kl 11 - 17:

Fra fotballbanen/Eidtun bygdehus: Klokka-Ti-Løpet. Rebusvandring. Zumba.
Ved Brygga:
Bryggejentene med gode tilbud og kafé. Salgs- og utstillingsboder. Dagmaria/Mildes smykker. Film. Ølbrygging. Kunst- og fotoutstilling. Performance Laurent Fauconnier. Ersfjorbotn festivitetsorkester. Jernbanepoetene. Kaillkasting. Salg/grilling av mat.

kl. 20: Konsert og bryggefest
”Sommartonen” - koret Nattmål med Jan Arvid Johansen og musikere. Deretter blir det bryggefest med mat, drikke og bryggedans.

Ersfjorddagen er støttet av  Kaikanten Delikatesser A/S, Lerøy Aurora og Ivan Lorentzens fiskeforrtening.

NB: Mer detaljert program for hele Ersfjorddagen kommer etter hvert.

                                                                                                                 (11.05.11) 

Teaterforestilling lødag 2. april kl. 14: Rødtoppene og Banangruppa
Rødtoppene og Banangruppa - Ersfjordbotns to barneteatergrupper - viser forestillingene Askeladden og de gode hjelperne og Kjetta på Dovre lørdag 2. april kl. 14.00 i gymsalen. Bill. kr. 30  Arrangør er Rådstua teaterhus, og dette er en del av Tromsø kommunes kulturskoletilbud.
                                                                                                                (31.03.11)

"Ersfjorddagen" planlegges 11. juni på Brygga/fiskebruket
Utviklingslaget, koret Nattmål, IL Blåmann og flere næringsaktører har i samarbeid nedsatt ei brei arbeidsgruppe som skal arrangere en åpen dag lørdag 11. juni (pinseaften) med aktiviteter på dagen og konsert og fest på kvelden. Sett av dagen og følg med, mere info kommer.  
                                                                                                                 (21.03.11) 

Pubkveld på Eidtun bygdehus lørdag 19. mars
Info finner du på www.eidtun.com. Dessuten har Eidtun årsmøte torsdag 3. mars. 
                                                                                                                 (28.02.11) 

Referat fra årsmøte i utviklingslaget 10. feb. 2011
Referatet finner du her. Årsmøtet vedtok bl.a. at utviklingslaget i 2011 skal lage en utviklingsplan om natur, friluftsliv, næringsutvikling mm. Nytt styre: Harald Barstad (leder), May-Heidi Pedersen, Ørjan Holm, Trine Lise Andersen, Bi Haavind, Kai Rudi Sandnes og vara Morten Kaludiussen og Ken Kristiansen.
                                                                                                                  (19.02.11)


Det blir møljefest på Eidtun lørdag 26. februar
Koret
Nattmål arrangerer møljefest på Eidtun bygdehus den 26. februar kl. 19.30. Påmelding inger.merethe.hansen@tromsoskolen.no eller sms 947 
86 990. 250 kr for middag, kaffe og kake. Aldersgrense 20 år. 
                                                                                                                  (27.01.11)

Årsmøte i utviklingslaget 10. feb. Kl. 19.00 på skole
Innkalling legges i alle postkasser i uke nr 4. Tema på årsmøtet: Friluftsliv og ekstremsport i Ersfjordområdet; turmuligheter, næring og beredskapskrav ved Lena Hansen og Arne Utby. Deretter blir det årsmøtesaker. Dokumenter til årsmøtet som årsmelding, regnskap, og handlingsplan blir lagt ut på nettsida. Er du opptatt av at utvilkingslaget skal jobbe med veg, vann, trafikksikkerhet, næring, kultur, idrett, skole. Barnehage, miljø eller rett og slett trivsel i bygda? Kom på årsmøtet!                                                                                                                  (27.01.11)


Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn