Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Nyhetsarkiv > 2012

2012

Møtet i referansegruppa for skytebane 10. des.
Møte med byråd for finans og eiendom Line Fusdahl, byrådens rådgiver Peter
Reinholdtsen og alle skytterlagene. Frid Mikkola og Bi Haavind deltok fra Ersfjordbotn utviklingslag. Les referat fra møtet her. Mer info og oppfølging fra utviklingslaget kommer seinere.

                                                                                               (16.12.12.)

Tilskudd fra utviklingslaget til skatepark, Ersfjorddagen og Eidtun
Utviklingslaget har bedt lag og foreninger søke om tilskudd med søknadsfrist 1. des. Styret har nå behandlet søknadene, og fordelt de 35 000 kr vi hadde til fordelig slik: 10 000 kr til drift av Eidtun bygdehus, 10 000 kr til Ersfjorddagen 2013, og 15 000 kr til IL Blåmanns skatepark. Lykke til til dere alle tre! Viktig arbeid som dere gjør til glede for alle!

                                                                                                                                       ( 09.12.12) 

Bredbåndsutbygging i Ersfjordbotn i 2014
Nesteleder i utvikingslager Kai Rudi Sandnes har vært i direkte kontakt med Nordix Data og de ga følgende informasjon: Bredbåndsutbyggingen på Kvaløya er godt i gang og utbyggingen er startet på østsiden. De fortsetter nå mot Straumsbukta og dette skal være ferdig innen sommeren. Deretter fortsetter de mot Sommarøy. De vil gjøre ferdig Kvaløya før de starter på fastlandet, men vi bygges nok sist ut på Kvaløya. Dette innebærer at vi ikke kan forvente utbygging i Ersfjordbotn før omtrent årsskiftet 2013/2014.

De vil kunne tilby forskjellige løsninger med bredbånd, telefoni, bredbånds- TV og alarmløsninger. Prisene er ikke fastsatt enda, men vi kan forvente priser på i underkant av 400,- for en 10MB linje. Deretter kan man bygge på en pakkeløsning som man vil. Erfaring fra andre steder tilsier et prisnivå på omtrent 800,- for bredbånd, bredbånds-TV og fasttelefon.
På Nordix Data sine nettsider kan man allerede nå melde sin interesse for tilkobling, men dette hadde ingen hensikt nå når utbyggingen allerede er bestemt. Derfor er det bare å smøre seg med tålmodighet inntil vi får informasjon og tilbud i postkassen når det nærmer seg tilkobling.                                                                                         

                                                                                                              (09.12.12)

Utbygging av Ersfjordbotn skole og barnehage er ikke med i byrådets forslag til økonomiplan.

Behov for å utbygge skolen er så vidt nevnt i tekstdelen, men ikke med i bevilgningene de neste 4 årene. Budsjettet vedtas forøvrig førstkommende onsdag den 12. des.  gjennom flertall i kommunestyret.

Nesteleder i utvikingslager Kai Rudi Sandnes har vært i kontakt med politisk rådgiver for utdanning Andreas Willersrud som sier det dog er  meningen å investere i nytt ventilasjonsanlegg samt se på løsninger for utvidelse av arealet innen 2016. Når dette blir avhenger av Eiendom sin kapasitet i forhold til prioriteringsliste. Når det gjelder barnehagen forelå det ingen planer om nedleggelse, og siden barnehagen er integrert i skolen så han for seg at dette vil være en del av totalvurderingen ift. planleggingen av utvidelse og ventilasjon.

Dvs. vi må fortsatt presse på mot politikerne og ikke gi opp. Vi er nå lagt godt merke til og utviklingslaget må i samarbeid med FAU og skolen jobbe videre for utbygging av skole og barnehage.
                                                                                                             

                                                                                                              (09.12.12)

Årsmøte for Ersfjorddagen Rett Vest lør. 17. nov. kl. 19 på Eidtun

Det innkalles til årsmøte for “Ersfjorddagen – rett vest” på Eidtun lørdag 17.november kl.19.00

Dagsorden:
1) Årsrapport/evaluering av arrangementet 2012. Les evaluering fra 2012.
2) Regnskap 2012
3) Vedtektsendringer. Les vedtekter.
4) Valg av styre for Ersfjorddagen 2013
5) Eventuelt

Umiddelbart etter årsmøte, ca. kl.20.00, inviteres møtedeltakerne til årsfest, og spesielt ønskes alle som bidro til at Ersfjorddagen 2012 ble en suksess, velkommen! Her kan utveksles synspunkt på innhold i neste års arrangement. For enkelthetens skyld bes alle om å ta med en tapasrett eller liknende samt drikkevarer.
Velkommen skal dere være!
På vegne av Styret Christina Wegener

                                                                                                  (Oppdatert 17.11.12)

Søk Utviklingslaget om støtte! Søknadsfrist: 1. des.

Utviklingslaget har mulighet til støtte gode tiltak med litt midler, og ber om at søknad sendes oss innen 1. des. Det er samme frist som kommunen har til sine tilskuddsordninger. Les mer om kommunens tilskudd. Søknad sendes Utviklingslaget, v/Bi Haavind, Dalvn 6, 9107 Tromsø eller utviklingslaget@ersfjordbotn.net. Lurer du på noe? Kontakt Bi Haavind, 995 92068 eller 776 41325.

                                                                                                              (15.11.12)

Aksjon mot skytebane på Kattfjordeidet utenfor Rådhuset onsdag 28. nov. kl. 12.00

Møt opp ved Rådhuset 28. nov. kl. 12!
Vi nærmer oss tidspunktet da Byrådet skal bestemme hvor de mener en skytebane skal legges. NÅ ER DET VIKTIG Å VISE BYRÅDET AT VI ER MANGE SOM VIL FORSVARE KATTFJORDEIDET, DE KAN IKKE ØDELEGGE SÅ MYE FOR SÅ MANGE.

Dette vil være en varslet demonstrasjon, der vi ber ordfører og kommunestyrets medlemmer om å komme ut og møte oss, og der vi eventuelt leverer underskrifter og deler ut løpesedler. Media kontaktes på forhånd.

Argumentene er mange og kjente, du har sikkert lest dem i avisa, eller du finner dem på facebooksida Ingen skytebane på Kattfjordeidet.

Initiativtakere er Irene Larsen, Krsitine Jenssen og Henrik Norrie, og støttes av Ersfjordbotn utviklingslag og alle andre som har ytret seg mot skytebane på Kattfjordeidet.

                                                                                                              (15.11.12)

Årsmøte for Ersfjorddagen Rett Vest lør. 17. nov. kl. 19 på Eidtun

Det innkalles til årsmøte for “Ersfjorddagen – rett vest” på Eidtun lørdag 17.november kl.19.00

Dagsorden:
1) Årsrapport/evaluering av arrangementet 2012. Les evaluering fra 2012.
2) Regnskap 2012
3) Vedtektsendringer. Les vedtekter.
4) Valg av styre for Ersfjorddagen 2013
5) Eventuelt

Umiddelbart etter årsmøte, ca. kl.20.00, inviteres møtedeltakerne til årsfest, og spesielt ønskes alle som bidro til at Ersfjorddagen 2012 ble en suksess, velkommen! Her kan utveksles synspunkt på innhold i neste års arrangement. For enkelthetens skyld bes alle om å ta med en tapasrett eller liknende samt drikkevarer.
Velkommen skal dere være!
På vegne av Styret Christina Wegener

                                                                                                              (15.11.12)

Brev til Byrådet: Legg bort forslaget om skytebane i Ersfjorddalen/Kattfjordeidet

Ersfjordbotn utviklingslag har skrevet brev til Byrådet og om at forslaget om å legge en skytebane i Ersfjorddalen nå trekkes. Brevet er også sendt avisene. Utviklingslaget har også invitert byrådsleder til åpent informasjonsmøte i Ersfjordbotn om skytebanesaken i slutten av oktober. Da vil vi ta opp bl.a. de temaene som dette brevet omhandler.Les brevet til Byrådet.

                                                                                                               (27.09.12)

Brev til kommunen om skytebane i Ersfjorddalen/Kattfjordeidet

Hvordan bedre trafikksikkerheten i Ersfjordbotn?

Farthumper, gang- og sykkelveg, bedre vegløsning på Ersjordeidet - ka vil fungere? Utviklingslaget jobber med trafikksikkerheten, og har skrevet brev til kommunen, b.a. om flere fartshumper. Dette avvises helt av byråd for byutvikling Hege Alvarstein fordi de ikke vil vedlikeholde fartshumper, og som ikke vil prioritere dette nå - se oppslaget i dagens byavis fra Nordlys. Hva mener dere bør gjøres for å bedre trafikksikkeheten? Skriv gjerne kommentarer på facebooksida "Ersfjordbotn hva skjer?" eller send til utviklingslaget@ersfjordbotn.net. Les brevet her.
                                                                                                             (18.07.12)

                     

Gratulerer Budeia, Norges hyggeligt butikk ligger i Kræmarvika!

Budeia er kåret til Norges hyggeligste butikk. Gratulerer Laila Gustavsen! Les her!
                                                                                                               (17.07.12)

Høringsuttalelse om skytebaneplanene

Ersfjordbotn utviklingslag har sendt inn merknad til skytebaneplanene. En litt kortere versjon har også vært som leserbrev i Nordlys og Tromsø. Les innlegget her.

                                                                                                              (13.07.12)

6 punkter om skytebane på Kattfjordeidet

Vi var mange - både fra Ersfjordbotn, fra Krabbåsen og fra Simvika - som deltok på kommunens informasjonsmøte 18. juni om de tre skytebanealternativene. Og flere holdt innlegg og stilte spørsmål. Fra Ersfjordbotn utviklingslag leverte vi en merknad med 6 punter: 1. Ersfjorddalen som nærfriluftsområde for vår bygd, 2. Nattmålsfjellet/KlokkaTi, 3. Kattfjordeidet om toppturområde, 4. Støysone som hensyntar friluftsliv. 5. Ta vare på området med lavvoen, Huldrehompen, Pølsebakken, Stillelva med bål- og rasteplasser, 6. Støy i boligområdet. Les mer her.

                                                                                                              (21.06.12)

Høringsuttalelse om kommunens arealplan

Erfjordbotn utviklingslag har sendt inn merknad til kommuneplanens arealdel som tar opp 4 temaer: 1. Sikre Ersfjorddalen/Kattfjordeidet som natur- og friluftsområde. 2. Sikre areal til utfartsparkering ved Kattfjordeidet og ved Buren og Blåmann. 3. Kommunen må få en arealplan for sjøareal/kystsonen der natur- og friluftsinteresser og fiske blir ivareatt ihht. de krav som må stilles til moderne og miljøvennlig oppdrett. 4. Trafikksikkerhet og bedre vegløsning på Ersfjordeidet, ved fotballbanen og Eidtun bygdehus. Les hele uttalelsen her.

                                                                                                              (07.06.12)

Støysonekart - skytebane på Kattfjordeidet

Se VEDLEGG til sak til Byrådet 24 mai "Regulering av ny skytebane i Tromsø offentlig ettersyn planprogram" , der finner dere bl.a. støysonekart for skytebane på Kattfjordeidet.

                                                                                                              (22.05.12)

Og nå er Bryggeloftets kulturpass til salgs hos Bryggejentene!

For 100 kr får dere tilgang åpningen kl 11 og hele programmet ut over dagen; med Berit i Ura, John Gustavsen, Ensemble Fanfaronner, Fauconnier og Svensson, Ers Mote, Brownies Brownies og Fantomene, fordrag om det "endring forvirring og det gode liv" mm. U. 18 år gratis. Her finner du Bryggeloftets kulturprogram.

                                                                                                              (21.05.12)

Ersfjorddagen RETT VEST 9. juni

9. juni braker det løs! Da arrangeres Ersfjorddagen RETT VEST for andre gang i historien. Det starter kl. 10 med ”Klokka-ti”-løpet og følges opp av aktiviteter for store og små, som kaillkasting, zumba, break dance, hest og lam, salgsboder, klatring, ansiktsmaling og masse mer! Bryggejentene er åpen, og Kaikanten selger mat fra havet. Ersfjorddagen er møteplassen for folk fra kyst og by. Og på kvelden blir det konsert med Nattmål og Stup, og påfølgende bryggefest.

                                                                                                              (17.05.12)

Kommunens videre behandling av skytebanesaka

Tromsø kommune har den 24. april sendt info om den videre behandling av skytebanesaka til utviklingslaget og andre berørte parter. Byrådet har som kjent vedtatt å starte et reguleringarbeid for 3 alternativer: Kattfjoreidet, Krabbåsen og Simavika. Det gjøres nå en rekke forundersøkeler av disse områdene. Les infoen fra kommunen her.

                                                                                                              (25.04.12)

Problemer med bredbånd i Ersfjordbotn

Flere har opplevd at bredbåndforbindelsen har helt eller devis fallt ut. Telenor opplyser at det er for liten kapasitet. Den skal de bygge ut, og opplyser at dette vil skje innen 1. juni. De har tidligere opplyst 1. mai. Det er viktig at vi nå blir prioritert, og utviklingslaget vil følge med i denne saken.

                                                                                                              (23.04.12)

Brev til Byrådet: Legg bort planene om skytebane på Kattfjordeidet

På årsmøtet til utviklingslaget ble det vedtatt å sende et brev til Byrådet og be dem legge bort planer om å legge skytebane på Kattfjordeidet. Les brevet her. Les mer om skytebanesaka


Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn