Nyhetsarkiv 2014

Om Trafikksikkerhet: 
Vi har i dag (2.desember) fått svar fra byutvikling etter befaringen i høst. Tiltak som vurderes vil blant annet være gang- og sykkelvegsystem fra Ersfjordeidet og ned i bygda. I tillegg har man besluttet å redusere skiltet hastighet fra 60 km/t til 40 km/t fra krysset og ned til 30-sonen begynner (altså det som er den kommunale veibiten). Da gjenstår det bare å få statens vegvesen / fylkeskommunen med på tilsvarende tiltak for FV 57 opp mot Eidet og videre mot Kræmarvika / Susannajord.

Se link: Trafikksituasjonen Ersfjordeidet-Ersfjordbotn.jpeg

http://www.itromso.no/nyheter/article10105444.ece
http://www.nordlys.no/Beboerne har advart mot høy fart og dårlig vei-Søndag smalt det.html

Om utbygging av skolen: 
Den 2/12 sendte utviklingslaget følgende henvendelse til byråd Fyhn: 

Hei Anna, i økonomiplanen for 2014-2017 ble følgende vedtatt:

Ersfjordbotn skole har behov for tilleggsarealer. I første omgang er det meldt et minimumsbehov for to klasserom for 30 elever med tilleggsarealer som grupperom, garderober og toalett. Det er i tillegg behov for tiltak for å gjøre skolen i bedre funksjonsmessig stand og for en gjennomgang av tekniske anlegg. I og med at tiltaket vil kreve omfattende ombygging av eksisterende arealer, er det vanskelig å anslå kostnadene. Det foreslås lagt inn 3 mill. kroner til utredning og prosjektering.

Vi har prøvd å purre på svar for status ihht dette, men fått svar om at man ikke er i gang grunnet mangel på prosjektledere.

Imidlertid finner vi ikke igjen tiltaket i budsjett 2015 og budsjett- og økonomiplan for 2015-2018. Er det vi som er dårlig til å lese, eller er tiltaket fjernet fra kommunens budsjetter?

Den 3/12 får vi følgende svar:

Hei Trond!

Nei dere er ikke dårlig til å lese!!! Men budsjettdokumenter er ikke alltid like lett tilgjengelig – det er iallfall min erfaring !!!

Pengene avsatt til Ersfjordbotn skole – utredningsmidler – er ikke fjernet – men de veltes over i neste års budsjett!

Med vennlig hilsen 

Anna Amdal Fyhn

Byråd for utdanning 


Om Busstilbudet:
http://www.itromso.no/nyheter/article10232579.ece (busstilbud). Saken var også førstesideoppslag i Nordlys fredag 31. oktober: 
http://www.nord24.no/De ble lovet tidenes busstilbud - Fire år senere føler de seg fanget i bygda-5-32-3316.html

Se også høringssvaret vårt til fylkeskommunen, samt skrivet "Ny giv for distriktsbussen"