Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Nyhetsarkiv 2014-2019

Nyhetsarkiv 2014-2019

ÅRSMØTET 2019 ble avholdt lørdag 23. februar klokken 1830 - 1945 på Eidtun. Årsmelding med regnskap og budsjett finner dere her. Protokollen fra årsmøtet finner der her

Bygdeblanding 2019 lørdag 23. februar klokken 2000 Eidtun.

19. November - Hvem skal betale gildetOm bompenger, kollektivtransport, gang- og sykkelvei, med mer. Leserinnlegg i avisa Tromsø og Nordlys. 17. april 2016: 
Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2030. Vårt høringssvar finner du her.
Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2015-2026 er ute på høring. 
Vil vi ha 1600 nye boliger på Kvaløysletta? Og mest sannsynlig en ny Kvaløyforbindelse fra området Selnes? Se vårt foreløpige innspill her: og kom gjerne med tilbakemelding. 


Kystplan Tromsøregionen 4. mars 2015: Vår uttalelse finnes her: Ersfjordbotn utviklingslag uttalelse kystplan Tromsøregionen.docx
Se ellers under fanen "viktige saker" og "oppdrett" for blant annet fellesuttalelsen fra Sommarøy/Brensholmen, Kattfjord og feskarlagene.


8. Juni


Og lurer du ellers på hva som rører seg i bygda kan du sjekke opp Ersfjordbotn - hva skjer, Ersfjordbotn, "Tromsøs Beste Vestkanthavnelaget og idrettslaget


19. November - Hvem skal betale gildetOm bompenger, kollektivtransport, gang- og sykkelvei, med mer. Leserinnlegg i avisa Tromsø og Nordlys. 

14. november: 
Nei til innføring av bompenger i Tromsø før det forefinnes et reellt kollektivt transporttilbud til/fra Tromsøya. 
Utviklingslaget er opptatt av et bedre kollektivtilbud. Her har hovedstyret for alle utviklingslagene forfattet et opprop som stiller en del krav før distriktene kan akseptere en bompengering rundt Tromsøya. Skriv under og del videre. 

8. november 2016: Hurra! Sammen med idrettslaget har vi fått bevilget støtte til ny sporlegger til glede for bygdas befolkning. Vidunderet kan dere se nærmere på her: http://www.snowsystem.no/produkt/sporutsyr/tss-groomer-light-150

17. april 2016: 
Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2030. Vårt høringssvar finner du her.3. januar 2016: Statens Vegvesen har bedt om innspill på ny Kvaløyforbindelse. Se vårt innspill her:  Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2015-2026 er ute på høring. 
Vil vi ha 1600 nye boliger på Kvaløysletta? Og mest sannsynlig en ny Kvaløyforbindelse fra området Selnes? Se vårt foreløpige innspill her: og kom gjerne med tilbakemelding. 


 
Kystplan Tromsøregionen 4. mars 2015: Vår uttalelse finnes her: Ersfjordbotn utviklingslag uttalelse kystplan Tromsøregionen.docx
Se ellers under fanen "viktige saker" og "oppdrett" for blant annet fellesuttalelsen fra Sommarøy/Brensholmen, Kattfjord og feskarlagene.Om Trafikksikkerhet: 
Vi har i dag (2.desember) fått svar fra byutvikling etter befaringen i høst. Tiltak som vurderes vil blant annet være gang- og sykkelvegsystem fra Ersfjordeidet og ned i bygda. I tillegg har man besluttet å redusere skiltet hastighet fra 60 km/t til 40 km/t fra krysset og ned til 30-sonen begynner (altså det som er den kommunale veibiten). Da gjenstår det bare å få statens vegvesen / fylkeskommunen med på tilsvarende tiltak for FV 57 opp mot Eidet og videre mot Kræmarvika / Susannajord.Om utbygging av skolen: 
Den 2/12 sendte utviklingslaget følgende henvendelse til byråd Fyhn: 

Hei Anna, i økonomiplanen for 2014-2017 ble følgende vedtatt:

Ersfjordbotn skole har behov for tilleggsarealer. I første omgang er det meldt et minimumsbehov for to klasserom for 30 elever med tilleggsarealer som grupperom, garderober og toalett. Det er i tillegg behov for tiltak for å gjøre skolen i bedre funksjonsmessig stand og for en gjennomgang av tekniske anlegg. I og med at tiltaket vil kreve omfattende ombygging av eksisterende arealer, er det vanskelig å anslå kostnadene. Det foreslås lagt inn 3 mill. kroner til utredning og prosjektering.

Vi har prøvd å purre på svar for status ihht dette, men fått svar om at man ikke er i gang grunnet mangel på prosjektledere.

Imidlertid finner vi ikke igjen tiltaket i budsjett 2015 og budsjett- og økonomiplan for 2015-2018. Er det vi som er dårlig til å lese, eller er tiltaket fjernet fra kommunens budsjetter?

Den 3/12 får vi følgende svar:

Hei Trond!

Nei dere er ikke dårlig til å lese!!! Men budsjettdokumenter er ikke alltid like lett tilgjengelig – det er iallfall min erfaring !!!

Pengene avsatt til Ersfjordbotn skole – utredningsmidler – er ikke fjernet – men de veltes over i neste års budsjett!

Med vennlig hilsen 

Anna Amdal Fyhn

Byråd for utdanning 


Om Busstilbudet:
http://www.itromso.no/nyheter/article10232579.ece (busstilbud). Saken var også førstesideoppslag i Nordlys fredag 31. oktober: 

Se også høringssvaret vårt til fylkeskommunen, samt skrivet "Ny giv for distriktsbussen"


Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn