Om nettsida


www.ersfjordbotn.net ble opprettet i juni 2009.

Sidene skal gi infomasjon om Ersfjordbotn og om utviklingslaget.

Styret i utviklingslaget er ansvarlig for nettsida.

Bilder: Irene Larsen og Magne Olsen.

Vi ønsker stoff, aktuelle linker, tips, rettelser og bilder til sidene våre!

Ikke minst aktuelle nyheter som arrangementer, hendelser og andre begivenheter.

Send stoff og kommentarer til 

ersfjordbotn.utviklingslag@gmail.com