Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Skole/barnehage

Skole/barnehage

I Ersfjordbotn skolekrets bor det vel 140 barn i barnehage- og grunnskolealder. (oktober 2014). Dette er en økning på ca 30 barn fra 2010. Barnetallet vokser som følge av nybygging, og fordi det er et flott sted for barn å vokse opp.

Ersfjordbotn har egen skole med SFO. Pga plasshensyn ble barnehagen nedlagt i 2014.

Skolen har 84 elever 1. til 7. klasse. (2014). Kapasiteten er 70. Skolen, FaU og Utviklingslaget jobber kontinuerlig mot kommunen for å få bygget ut ekstra kapasitet.


Informasjon om skolen og SFO finner du på hjemmesidene til Ersfjordbotn skole

Ungdom går på Kvaløysletta ungdomsskole.

Befolkningsstatistikk for Ersfjordbotn barneskolekrets. Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn