Viktige saker

Utbygging skole (og barnehage) - se egen mappe

Trafikksikkerhet Ersfjordeidet spesielt og bygda generelt - se egen mappe

Bussforbindelse til området: Om Busstilbudet (2014):

http://www.itromso.no/nyheter/article10232579.ece (busstilbud). Saken var også førstesideoppslag i Nordlys fredag 31. oktober: 
http://www.nord24.no/De ble lovet tidenes busstilbud - Fire år senere føler de seg fanget i bygda-5-32-3316.html

Se også høringssvaret vårt til fylkeskommunen, samt skrivet "Ny giv for distriktsbussen"

Strandryddedag 10. mai

Støtte til Ersfjorddagen

Brannberedskap

Kommunens areal- og samfunnsplan - se egen mappe

Kystsoneplan

Fibertilgang.