Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Viktige saker > Skole og barnehage

Skole og barnehage

Utbygging av Ersfjordbotn skole og barnehage ligger inne i byrådets forslag til økonomiplan 2014-17. 

Og i budsjettet for 2015-2018 er det videreført inntil 3 millioner for prosjektering av en utvidelse. 

Bygda opplever imidlertid at det tar tid før dette kommer i gang, blant annet som følge av knappe prosjekteringsressurser hos kommunen. Det er ingen grunn til å slippe denne saken nå, eller i fremtiden, før man er i mål med en etterlengtet utbygging. Utviklingslaget jobber sammen med skolen og FaU i denne saken.

Elevtallet er forventet å vokse til nærmere 90 elever om noen år, og for en skole med maksimal plass til 70 er en utbygging sårt tiltrengt. Blant annet har man ikke klasserom for mer enn ca 20 elever. Da blir det trangt, når enkelte klasser allerede er oppe i 25 elever.                                                                                                    

                                                                                                              (12.01.15)

Om utbygging av skolen desember 2014: 
Den 2/12 sendte utviklingslaget følgende henvendelse til byråd Fyhn: 

Hei Anna, i økonomiplanen for 2014-2017 ble følgende vedtatt:

Ersfjordbotn skole har behov for tilleggsarealer. I første omgang er det meldt et minimumsbehov for to klasserom for 30 elever med tilleggsarealer som grupperom, garderober og toalett. Det er i tillegg behov for tiltak for å gjøre skolen i bedre funksjonsmessig stand og for en gjennomgang av tekniske anlegg. I og med at tiltaket vil kreve omfattende ombygging av eksisterende arealer, er det vanskelig å anslå kostnadene. Det foreslås lagt inn 3 mill. kroner til utredning og prosjektering.

Vi har prøvd å purre på svar for status ihht dette, men fått svar om at man ikke er i gang grunnet mangel på prosjektledere.

Imidlertid finner vi ikke igjen tiltaket i budsjett 2015 og budsjett- og økonomiplan for 2015-2018. Er det vi som er dårlig til å lese, eller er tiltaket fjernet fra kommunens budsjetter?

Den 3/12 får vi følgende svar:

Hei Trond!

Nei dere er ikke dårlig til å lese!!! Men budsjettdokumenter er ikke alltid like lett tilgjengelig – det er iallfall min erfaring !!!

Pengene avsatt til Ersfjordbotn skole – utredningsmidler – er ikke fjernet – men de veltes over i neste års budsjett!

Med vennlig hilsen 

Anna Amdal Fyhn

Byråd for utdanning 


Utbygging av Ersfjordbotn skole og barnehage er ikke med i byrådets forslag til økonomiplan 2013-16.

Behov for å utbygge skolen er så vidt nevnt i tekstdelen, men ikke med i bevilgningene de neste 4 årene. Budsjettet vedtas forøvrig førstkommende onsdag den 12. des.  gjennom flertall i kommunestyret.

Nesteleder i utvikingslager Kai Rudi Sandnes har vært i kontakt med politisk rådgiver for utdanning Andreas Willersrud som sier det dog er  meningen å investere i nytt ventilasjonsanlegg samt se på løsninger for utvidelse av arealet innen 2016. Når dette blir avhenger av Eiendom sin kapasitet i forhold til prioriteringsliste. Når det gjelder barnehagen forelå det ingen planer om nedleggelse, og siden barnehagen er integrert i skolen så han for seg at dette vil være en del av totalvurderingen ift. planleggingen av utvidelse og ventilasjon.

Dvs. vi må fortsatt presse på mot politikerne og ikke gi opp. Vi er nå lagt godt merke til og utviklingslaget må i samarbeid med FAU og skolen jobbe videre for utbygging av skole og barnehage.
                                                                                                             

                                                                                                              (09.12.12)Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn