Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Viktige saker > Skytebane Kattfjordeidet

Skytebane Kattfjordeidet


November 2012

Aksjon ved Rådhuset 28. nov. kl. 12!
Vi nærmer oss tidspunktet da Byrådet skal bestemme hvor de mener en skytebane skal legges. NÅ ER DET VIKTIG Å VISE BYRÅDET AT VI ER MANGE SOM VIL FORSVARE KATTFJORDEIDET, DE KAN IKKE ØDELEGGE SÅ MYE FOR SÅ MANGE.

Dette vil være en varslet demonstrasjon, der vi ber ordfører og kommunestyrets medlemmer om å komme ut og møte oss, og der vi eventuelt leverer underskrifter og deler ut løpesedler. Media kontaktes på forhånd.

Argumentene er mange og kjente, du har sikkert lest dem i avisa, eller du finner dem på facebooksida Ingen skytebane på Kattfjordeidet.

Initiativtakere er Irene Larsen, Krsitine Jenssen og Henrik Norrie, og støttes av Ersfjordbotn utviklingslag og alle andre som har ytret seg mot skytebane på Kattfjordeidet.

 
                                                                                                           
September 2012

Ersfjordbotn utviklingslag har skrevet brev til Byrådet og om at forslaget om å legge en skytebane i Ersfjorddalen nå trekkes. Brevet er også sendt avisene. Utviklingslaget har også invitert byrådsleder til åpent informasjonsmøte i Ersfjordbotn om skytebanesaken i slutten av oktober. Da vil vi ta opp bl.a. de temaene som dette brevet omhandler.Les brevet til Byrådet.

                                                                                                          

Juli 2012

Høringsuttalelse om skytebane
Ersfjordbotn utviklingslag har sendt inn merknad til
skytebaneplanene. En litt kortere versjon har også vært som leserbrev i Nordlys og Tromsø. Les innlegget her.

Juni 2012

6 punkter om skytebane på Kattfjordeidet
Vi var mange - både fra Ersfjordbotn, fra Krabbåsen og fra Simvika - som deltok på kommunens informasjonsmøte 18. juni om de tre skytebanealternativene. Og flere holdt innlegg og stilte spørsmål. Fra Ersfjordbotn utviklingslag leverte vi en merknad med 6 punter: 1
. Ersfjorddalen som nærfriluftsområde for vår bygd, 2. Nattmålsfjellet/KlokkaTi, 3. Kattfjordeidet om toppturområde, 4. Støysone som hensyntar friluftsliv. 5. Ta vare på området med lavvoen, Huldrehompen, Pølsebakken, Stillelva med bål- og rasteplasser, 6. Støy i boligområdet. Les mer her.

Mai 2012

Støysonekart - skytebane på Kattfjordeidet
Se VEDLEGG til sak til Byrådet 24 mai
"Regulering av ny skytebane i Tromsø offentlig ettersyn planprogram" , der finner dere bl.a. støysonekart for skytebane på Kattfjordeidet.

April 2012

Info fra kommunen om det videre arbeideidt med skytebanesaka ble sendt til Ersfjordbotn utviklingslag og andre berørte parter. Les infoen her.


Brev til byrådet fra utviklingslaget: På årsmøtet til utviklingslaget ble det vedtatt å sende et brev til Byrådet og be dem legge bort planer om å legge skytebane på Kattfjordeidet. Les brevet her.

                                                                                                       

Februar 2012

Støy fra en skytebane - hvor langt rekker den? Det er gjort grovanalyser av 4 alternativer for lokalisering av skytebane som viser at støysoner på 60 dB strekker seg ca. 6 km. Dette beslaglegger så å si hele Kattfjordeidet! Les rapporten her. (Vedlegg til sak 74/11 i Byutviklingskomiteen 27. sep. 2011.) Bildet nedenfor er tatt 16. juni fra Langfjellaksla. Skytebanen er foreslått plassert ganske nært Klokka ti, Stillelva med bålplassene, Storsteinen og lavvoen; omtrent der en går opp til Steinskardfjellet. Se kart med forslag til plassering av skytebane. Støyen vil beslaglegge hele den delen av Kattfjordeidet du ser på bildet.


Skytebanesaka på facebook og i avisa

Les oppslag i Byavisa/Nordlys og leserinnlegg fra Utviklingslaget m.fl. Det er nå opprettet egen facebookside "Ingen skytebane på Ersfjordeidet." Gå inn og trykk på "like", og del den med dine venner dersom du er på Facebook.
  
                                                                                                        

Januar 2012

Byrådets vedtak: 26. januar 2012 vedtok Byrådet å utrede Kattfjordeidet som ett av 3 alternativer til skytebanen som skal flyttes fra Tromsdalen! Se saken på www.tromso.kommune.no. Dette er vårt viktigste nærturområde, og i tillegg er det et mye brukt friluftsområde sommer og vinter. Utviklingslaget har tidligere gått sterkt mot det, og trodde ærlig talt ikke det var aktuelt.

Styret i utviklingslaget uttalte seg før saken kom opp, les merknaden her.  Les også merknaden fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag her. 

Ingen skytebane på Kattfjordeidet: Det er nå opprettet egen facebookside "Ingen skytebane på Ersfjordeidet." Gå inn og trykk på "like", og del den med dine venner dersom du er på Facebook. Så blir vi flere som følger saka sammen med utviklingslaget. Utviklingslaget vil følge opp denne saka!

Klipp fra 2010:

I 2010 var Ordalen et aktuelt alternativ:

Kommunestyret vedtok 23. juni å flytte skytebanen i Tromsdalen til Ordalen. Dette skal nå utredes. Ta kontakt med utviklingslaget dersom du har innspill og meninger i saken. Vi kommer tilbake med mer info om dette på nettsida etter hvert.
                                                                                                                   (04.09.10)Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn