Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Viktige saker > Trafikk

Trafikk

Om Trafikksikkerhet: 
Vi har i dag (2.desember 2014) fått svar fra byutvikling etter befaringen i høst. Tiltak som vurderes vil blant annet være gang- og sykkelvegsystem fra Ersfjordeidet og ned i bygda. I tillegg har man besluttet å redusere skiltet hastighet fra 60 km/t til 40 km/t fra krysset og ned til 30-sonen begynner (altså det som er den kommunale veibiten). Da gjenstår det bare å få statens vegvesen / fylkeskommunen med på tilsvarende tiltak for FV 57 opp mot Eidet og videre mot Kræmarvika / Susannajord.


Hvordan bedre trafikksikkerheten i Ersfjordbotn?

Farthumper, gang- og sykkelveg, bedre vegløsning på Ersjordeidet - ka vil fungere? Utviklingslaget jobber med trafikksikkerheten, og har skrevet brev til kommunen, b.a. om flere fartshumper. Dette avvises helt av byråd for byutvikling Hege Alvarstein fordi de ikke vil vedlikeholde fartshumper, og som ikke vil prioritere dette nå - se oppslaget i dagens byavis fra Nordlys. Hva mener dere bør gjøres for å bedre trafikksikkeheten? Skriv gjerne kommentarer på facebooksida "Ersfjordbotn hva skjer?" eller send til utviklingslaget@ersfjordbotn.net. Les brevet her.
                                                                                                             (18.07.12)


Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn